logo

Marco Bastmeijer over de Willem Wernsen-touch

Marco Bastmeijer, december 2010
Marco Bastmeyer – lid van Delta F – over de aanpak van zijn vriend en collega-fotograaf.

Willem Wernsen, mens onder de mensen
Veel mensen fotograferen om mooie herinneringen vast te leggen; plaatsen waar ze geweest zijn, belevenissen die ze meegemaakt hebben of om familieleden vast te leggen voor later.
Voor Willem Wernsen zal het misschien ook ooit zo begonnen zijn, maar voor hem is fotografie veel meer. Zijn fotografie is communicatie, het gaat bij alles om contact met zijn medemens. Zowel bij het maken als bij het tonen van zijn foto’s is er sprake van een wisselwerking tussen hem en de mensen om hem heen.

Willem is altijd op jacht, op zoek naar beelden, naar mensen voor in zijn foto’s. Het is verbluffend om te zien dat als je met hem op straat loopt of op een terrasje zit, hij midden in een gesprek zijn camera op iemand kan richten en zijn beeld kan maken. Dit wordt vrijwel altijd vooraf gegaan door even oogcontact te zoeken met degene die gefotografeerd wordt. Even een aardig knikje, een snelle blik op de camera, zodat de ander weet wat hem of haar te wachten staat en dan de druk op de ontspanner. Dit alles in slechts enkele seconden.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik vaak onderschat wat er dan even heeft plaats gevonden. Mijn verbazing en bewondering komen later als ik het beeld zie, in prachtig zwart-wit uitgewerkt.

Willems jacht is niet agressief. Ondanks zijn forse gestalte en lengte begeeft Willem zich op een natuurlijke manier tussen de mensen. Zijn kracht zit er in dat hij mensen door zijn doen altijd op hun gemak weet te stellen alvorens de foto te maken. Ik heb Willem bezig gezien in China, waar hij ver boven de mensen uittorende en hij toch rustig en bijna onopvallend zijn gang kon gaan.

Het is boeiend om te zien hoe dat ritueel gaat. Als Willem zijn beeld ziet, loopt hij uiterst traag op zijn doel af. Hij zet zijn wandelstok voorzichtig tegen een muurtje en maakt contact met een hoofdknikje of legt zijn hand op zijn borst. De mensen hebben hem dus al zien aankomen en hebben hem al uitgebreid kunnen bekijken.
Dan begroet hij de mensen met een kort en vriendelijk hallo, hij kijkt bovenin de zoeker van zijn camera, vertelt in het Engels of Nederlands dat hij graag een foto wil maken en laat met gebaren zien dat hij hen er graag bij op zou willen. De ander zegt vrijwel altijd dat het goed is.
Willem draait wat, er wordt nauwelijks geregisseerd en de foto wordt gemaakt. Soms nog een tweede en het is klaar. Willem bedankt, soms laat hij het beeld zien of er volgt een kort vriendelijk gesprekje en vervolgens loopt hij heel rustig terug naar zijn zitplek of vervolgt zijn weg op zoek naar het volgende beeld.

Zo hebben we samen heel wat afgereisd, maar het maakt niet uit waar je bent. Willem kan zijn beelden in zijn woonplaats Amersfoort op dezelfde manier maken als in Istanboel of New York.
Als je met Willem vijf dagen op stap gaat, zul je verbaasd staan hoeveel beelden hij uit het werkelijke leven kan plukken. Beelden die de mens en zijn omgeving laten zien, maar die ook allemaal de eigen specifieke Wernsen-uitstraling krijgen.
Het is altijd weer verbazend om te zien hoe onzeker deze topfotograaf over zijn eigen werk kan zijn. Ook nu heeft hij de ander weer nodig, hij kan niet zonder.

Ik ben er trots op om samen met anderen zijn klankbord te mogen zijn. Naast de vele andere fotovrienden die Willem heeft en raadpleegt, vormt Delta F wel een hele speciale groep.
Vijf vrienden, die totaal van elkaar verschillen, maar die allemaal één ding gemeen hebben: een ongekende passie voor fotografie. John Seegers, Frank Detrixhe, Ben Ros, Willem Wernsen en ondergetekende komen al ruim 20 jaar iedere maand bij elkaar om elkaars nieuwe fotowerk kritisch te bespreken.
Dit gaat open en eerlijk. Zo houden we elkaar scherp om ervoor te zorgen dat onze beelden steeds beter worden. We weten immers allemaal: we moeten onze beste foto nog maken!

Met het verschijnen van Timeless hebben we er weer een prachtig fotokijkboek bij. Een boek dat ons allen kan inspireren bij het maken van onze volgende foto’s. Willem, dankjewel.
Namens je vrienden van Delta F.